KONTAKT

Grupa-Projekt Sp. z o.o.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami:
KRS 0000409575, NIP 675 147 15 71, REGON 122497807

Siedziba firmy

ul. Aleksandra Fredry 2/5
30-605 Kraków

Numery telefonów
Główny
Sekretariat