Zakres usług

Elektroenergetyka / Pracownia projektowa

Nasze biuro projektowe oferuje wykonanie następujących usług projektowych:

 • opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów elektroenergetycznych
 • opracowanie harmonogramu realizacji
 • wykonanie uzgodnień dotyczących realizacji obiektów z pozostałymi branżami, przedstawicielami władz samorządowych i właścicielami gruntów przewidywanych pod zabudowę urządzeń energetycznych
 • opracowanie projektów ofertowych, budowlanych i wykonawczych
 • opracowanie audytów linii energetycznych WN
 • opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • inwentaryzacja obiektów.

Opracowujemy projekty w zakresie budowy, przebudowy modernizacji i remontów:

 • linii napowietrznych WN, SN i nN
 • linii kablowych WN, SN i nN
 • złączy kablowych WN, SN i nN
 • przyłączy WN, SN i nN
 • stacji transformatorowych kontenerowych, słupowych i wnętrzowych SN/nN
 • oświetlenia ulicznego i parkowego
 • instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych, jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej
 • instalacji odgromowych
 • instalacji teletechnicznych (domofony, alarmy, monitoring)
 • sygnalizacji świetlnej.

Tworzymy również Projekty Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu Drogowego

Nasze realizacje

Elektroenergetyka / Dział wykonastwa

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo wraz z uruchomieniem obiektów elektroenergetycznych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontów i konserwacji:

 • linii napowietrznych i kablowych w zakresie napięć od 0,4 kV – 220 kV
 • przyłączy SN i nN
 • stacji transformatorowych kontenerowych, słupowych i wnętrzowych SN/nN
 • złączy kablowych SN i nN
 • oświetlenia ulicznego i parkowego
 • instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych, jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej
 • instalacji odgromowych
 • instalacji teletechnicznych (domofony, alarmy, monitoring)
 • sygnalizacji świetlnej.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

 • usuwania awarii sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz w instalacjach elektrycznych nN
 • wynajmu agregatów prądotwórczych 63-250 kVA.
Nasze realizacje

Instalacje / Pracownia projektowa

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w przedstawionym poniżej zakresie:

 • konsulting i doradztwo inwestorskie
 • opracowanie koncepcji przebudowy sieci kolidujących z projektowanymi budynkami
 • doradztwo techniczne
dział sanitarny
Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze:
 • instalacji grzewczej i chłodniczej
 • instalacji wodociągowych
 • instalacji kanalizacyjnych
 • instalacji gazowej
 • instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • technologii źródeł ciepła i chłodu

Zajmujemy się również opracowywaniem:

 • charakterystyk i certyfikatów energetycznych
 • operatów wodnoprawnych
dział elektryczny
Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze:
 • instalacji elektrycznych silnoprądowych
 • stacji trafo
 • instalacji elektrycznych słaboprądowych (systemy monitoringu wizyjnego (CCTV), SKD, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy domofonowe, okablowania strukturalne i sieci LAN, systemy detekcji CO i LPG
 • instalacji teletechnicznych